Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN
Hit
Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN

Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji w odniesieniu do towarów stanie się Nomenklatura Scalona CN. , W publikacji pełny te


Zobacz więcej
1
Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *