Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski
Hit
Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Książka „Pomoc materialna dla uczniów" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób za


Zobacz więcej
1
Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *