Czynniki biologiczne na stanowisku pracy Ocena ryzyka Instruktaż dokumentacja przykłady oceny na różnych stanowiskach
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy Ocena ryzyka Instruktaż dokumentacja przykłady oceny na różnych stanowiskach

Zgodnie art. 222¹ Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 81, poz. 716, pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynniki biologiczne, musi dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik.,Od czego zacząć?,Jakie informacje należy zebrać?,Jakie środki zapobiegawcze należy stosować?,Jak opracować dokumentację oceny ryz


Zobacz więcej
1
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy Ocena ryzyka Instruktaż dokumentacja przykłady oceny na różnych stanowiskach

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *